Sarlotte Gerson - Cerka Dr Maksa Gersona najstariji Gersonov pacijent

Dr Gersonova terapija – LEČI KARCINOM !

Max Gerson (18. oktobar  1881 – 8.mart 1959) bio je nemački lekar, jevrejskog porekla, koji je razvio Gerson terapiju, alternativno nutritivno lečenje ishrnom, a koje je primenjivao u lečenju invazivnog karcinoma u njegovoj poodmakloj fazi, kao i izlečenje mnogih, a većinu, degenerativnih i hroničnih oboljenja. Svoj pristup Gerson je opisao u svojoj knjizi “Lečenje raka: […]